CÁC TRƯỜNG HỌC TẠI NHẬT

1, HỌC VIỆN NHẬT NGỮ NISSEI.

Địa chỉ: 4-15-26 Tatsumi-kita, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka.

Điện thoại: +81 06 6747 9797.

Email: info@nissei.ac.

Hiệu trưởng: Heo Hyun.

Năm thành lập: 2007.

2, TRƯỜNG QUỐC TẾ YMCA OSAKA.


Trường Quốc tế YMCA OSAKA

Địa chỉ: 1-5-6 Tosabori, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka

Điện thoại: +81 06 6441 9068

Email: tosabori-nihongo@osakaymca.org.

Hiệu trưởng: Sato Hiroyuki.

Năm thành lập: 1969.

3, VIỆN ASHIYA KOKUSAI.

Viện ASHIYA KOKUSAI

Địa chỉ: 1-7-1 Teradamachi, Tennoji-ku, Osaka-shi, Osaka

Điện thoại: +81 06 6770 2857

Email: ashiyakokusai@kansai.email.ne.jp

Hiệu trưởng: Matsuyaki Yoshiyuki.

Năm thành lập: 2003.

4, VIỆN NGÔN NGỮ SHIN-AI

Viện ngôn ngữ SHIN-AI

Địa chỉ: 1-2-26 Shoji-higashi, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka.

Điện thoại: +81 06 6756 7811.

Email: info@shin-i.jp

Hiệu trưởng: Nagaoka Hideto.

Năm thành lập: 2003

5, TRƯỜNG NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ SHIN-A,…

Trường ngoại ngữ quốc tế SHIN-A

Địa chỉ: 1-1-6 Enokimoto-mahci, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka.

Điện thoại: +81 072 232 5166

Email: shin-a.school@world.ocn.ne.jp

Hiệu trưởng: Hano Noriaki.

Năm thành lập: 2002

Tìm hiểu thêm dịch vụ của chúng tôi: http://saigontechvj.com/dich-vu