HỒ SƠ DU HỌC NHẬT

Các giấy tờ cần phải chuẩn bị: (bổ sung ghi chú, số lượng, lưu ý,…của từng loại giấy tờ)

1, Ảnh:

2, Học bạ cấp 3:

3, Bằng Tốt nghiệp cấp 3:

4, Giấy khai sinh

5, CMND của học sinh:

6, CMND của người bảo lãnh:

7, Hộ khẩu gia đình có thông tin của học sinh:

8, Hộ chiếu:

9, Giấy chứng nhận năng lực Nhật ngữ:

10, Giấy tờ khác (nếu cần)